Όροι χρήσης

Ορισμοί
Κατάστημα: Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα
Ιστοσελίδα: Η παρούσα
Χρήστης: Κάθε χρήστης/επισκέπτης
Προϊόν: Κάθε αγαθό που διατίθεται από το κατάστημα
Μίσθιο: Το προϊόν
Μίσθωμα: το χρηματικό ποσό/αντάλλαγμα που καταβάλλεται για την μίσθωση του πράγματος
 
TERMS & CONDITIONS
Κάνοντας χρήση του Hook on Chic αποδέχεστε τους όρους χρήσης και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους, δεν θα σας επιτραπεί η ενοικίαση/αγορά προϊόντων μέσα απο το Hook on Chic. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους όρους αυτής της συμφωνίας στο μέλλον, χωρίς προειδοποίηση και τυχόν αλλαγές θα ισχύουν για την ενοικίαση οποιουδήποτε προϊόντος.
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ
Η συμφωνία αυτή περιέχει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την ενοικίαση σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οποιοιδήποτε άλλοι  όροι χρήσης ή προϋποθέσεις δεν θα έχουν ισχύ ή αποτέλεσμα.
Ο Πελάτης πρέπει να:
• (α) Δύναται νομικά να ανταπεξέλθει σε δεσμευτικές συμβάσεις
• (β) Είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών.
Οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και θα επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο. Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης κρατούνται ανεφάρμοστη ή σε σύγκρουση με την ισχύουσα νομοθεσία, η ισχύς των υπόλοιπων τμημάτων δεν πρέπει να επηρεάζονται.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να μας στείλετε το αίτημα σας μέσω e-mail: info@hookonchic.com
 
I.ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό του είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του  Hook on Chic
Παρακαλούμε να γίνει κατανοείτο, ότι αν ο χρήστης δεν σεβαστεί τους Όρους Χρήσης του site, έχουμε το δικαίωμα να διακόψουμε – τερματίσουμε τον λογαριασμό του.
Το Hook on Chic προβάλει τα προϊόντα όσο το δυνατό αναλυτικά. Σε καμία περίπτωση, δεν φέρνει ευθύνη για την μη εκπλήρωση των προσδοκιών/απαιτήσεων σας.
 
Έχουμε την μόνη αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο που δημιουργείται μέσα στο site. Συμφωνώντας με τους παρόντες όρους, συμφωνείτε να δώσετε στο Hook on Chic το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενό σας σε οποιοδήποτε μέρος ή περιοχή της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου χώρου που διαχειρίζεται, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και διαφημιστικής εκστρατείας. Το Hook on Chic δεν είναι υπεύθυνο για την χρήση περιεχομένου από τρίτους.
Ο χρήστης ορίζοντας το Username και το Password και επιβεβαιώνοντας το confirmation email του δίνετε η ιδιότητα του μέλους.
Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις συναλλαγές που γίνονται κάτω από τον δικό τους κωδικό
Το Hook on Chic  δεν είναι υπεύθυνo για την υποδομή του χώρου και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Το Hook on Chic  δεν είναι υπεύθυνο για ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, όπως τα προβλήματα με τα ηλεκτρονικά συστήματα υπολογιστών ή τηλεπικοινωνίες.  Το Hook on Chic  διατηρεί το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, να αναστείλει ή να διακόψει την χρήση του site για εργασίες συντήρησης, επισκευή, μετατροπή ή εκσυγχρονισμό, ανά πάσα στιγμή.  Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει  σε κάθε είσοδο του στο site της τυχόν αλλαγές στουε όρους χρήσης.
Εάν υπάρχουν τέτοιες και εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί σημαίνει, ανεπιφύλαχτη χρήση εκ μέρους του και αποδοχή των όρων.
 
 
 
 
II.ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το Hook on Chic  είναι μια πλατφόρμα ενοικίασης έτοιμων ρούχων/φορεμάτων/αξεσουάρ για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα προϊόντα μισθώνονται για χρήση, για μια περίοδο, όπως αναγράφεται σε κάθε φόρεμα. Σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής περιόδου ενοικίασης, ο πελάτης θα υπόκεινται σε κυρώσεις. Απαγορεύεται η υπομίσθωση των προϊόντων και η μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκ μέρους του μέλους
2)  ΕΓΓΡΑΦΗ
Η πρόσβαση του χρήστη στην σελίδα εγγραφής απαιτεί να παρέχει μόνο αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες. Πρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σας ζητηθούν. Μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα στο λογαριασμό σας, οποιαδήποτε στιγμή. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των στοιχείων του λογαριασμού σας, ειδικά του κωδικού πρόσβασής.
3) ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση απουσίας ή δυσκολία στην διεκπεραίωση της παραγγελίας, το Hook on Chic  διατηρεί το δικαίωμα να σας ενημερώσει για άλλα προϊόντα με παρόμοιο στυλ/ποιότητα/τιμή. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τη καινούργια παραγγελία για να γίνει η αποστολή. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας προϊόντων και εφόσον υπάρξει χρέωση στην κάρτα σας, τα χρήματα θα επιστραφούν εντός 5 ημερών. 
Ο κατάλογος των προϊόντων ενδέχεται να αλλάζει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων είναι ως περιγράφονται κατά τη στιγμή της ενοικίασης. Όλες οι εικόνες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτικές. Οι περιγραφές των προϊόντων δεν εξασφαλίζουν τη καταλληλόλητα ενός προϊόντος για τον ακριβή σκοπό, ούτε πρέπει να είναι απαλλαγμένο από τυχόν ακούσια λάθη.
 Τα προϊόντα που απαριθμούνται στον κατάλογο είναι διαθέσιμα για παράδοση στην Ελλάδα. Η τιμολόγηση των προϊόντων είναι όπως εμφανίζεται κατά τη στιγμή της ενοικίασης. Η τελική τιμή μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τα έξοδα αποστολής και τους νόμιμους φόρους.
4) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Για να προχωρήσει η διαδικασία της κάθε παραγγελίας θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα και να ακολουθήστε τη διαδικασία ενοικίασης της σελίδας.
Αφού επιβεβαιωθεί η παραγγελία θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης.
Ο χρήστης, δεν μπορεί να κάνει μια νέα παραγγελία, έως ότου επιστρέφει η προηγούμενη. Ο χρήστης, δεν επιτρέπεται να κάνει αλλαγές στα φορέματα/προϊόντα. Σε περίπτωση που συμβεί, θα πρέπει να πληρώσει την τιμή λιανικής πώλησης από το αλλαγμένο φόρεμα/προϊόν.
Οι παραγγελίες πρέπει να γίνονται τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν, για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του επιλεγμένου φορέματος/προϊόν την επιθυμητή ημερομηνία. Ωστόσο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει έως και έξι (6) ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία. Παρ 'όλα αυτά, το Hook on Chic  δεν εξασφαλίζει ότι το φόρεμα θα είναι διαθέσιμο.
5) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μέχρι 3 μέρες πριν την ημερομηνία παράδοσης όπως αναγράφεται στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας και μέχρι της 17.00 μ.μ. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας τα χρήματα θα επιστρέφονται εντός 5  ημερών.
6) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, θα ενημερωθείτε άμεσα από το Hook on Chic, Για να σας προτείνει κάτι αντίστοιχο στο στυλ-τιμή-ποιότητα. Ειδάλλως θα ακυρωθεί η παραγγελία.
7) ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για απώλεια, καταστροφή-βλάβη στα προϊόντα. Καθώς επίσης και για κλοπή, κάψιμο-πυρκαγιά, μεγάλες ή μικρές κηλίδες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από ελάχιστες ζημιές.
Παρακαλώ να γίνει κατανοητό, ότι εάν το φόρεμα/προϊόν επιστραφεί σε μία από τις παραπάνω μη αμετάκλητες καταστροφές, θα πρέπει να πληρώσει όλο το ποσό της λιανικής τιμής του προϊόντος, όπως αναγράφεται σε κάθε προϊόν ξεχωριστά. 
Σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται ο χρήστης να επισκευάσει/καθαρίσει  το προϊόν από μόνος του.
Το προϊόν επιστρέφεται ως έχει.
 8) ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η παραγγελία θα χρεωθεί στην κάρτα του χρήστη μόνο εάν γίνει κράτηση. Το τιμολόγιο-απόδειξη θα αποσταλεί με email.
9) ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, στο Hook on Chic  θα επιτρέπεται να χρέωση την κάρτα του χρήση με ποσό όχι μεγαλύτερο από την αναγραφόμενη τιμή λιανικής του προϊόντος που έκανε παραγγελία
10) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Μετά την έγκριση πληρωμής και την διαθεσιμότητα της παραγγελίας. Θα γίνει αποστολή της παραγγελίας 48 ώρες πριν την ημερομηνία παράδοσης για την Αθήνα και τη υπόλοιπη Ελλάδα
Μέσα στο κουτί παραλαβής της παραγγελίας θα υπάρχουν οδηγίες για την διαδικασία επιστροφής των προϊόντων. Χωρίς έχτρα χρέωση.
Εάν δεν βρίσκεστε στην διεύθυνση που αναφέρατε, στην φόρμα παραγγελίας την ημερομηνία παράδοσης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Hook on Chic  για να αλλάξει την διεύθυνση. Η επικοινωνία πρέπει να γίνει 48 ώρες πριν την ημερομηνία πράδοσης.
 11) ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Το Hook on Chic  θα σας στείλει πλήρης οδηγίες για την επιστροφή, μέσα στην συσκευασία του προϊόντος. Βεβαιωθείτε πριν την αποστολή ότι βρίσκεται μέσα το προϊόν.
Τα ενδύματα κατά την επιστροφή θα πρέπει να είναι:
-Σε άριστη κατάσταση χωρίς ανεπανόρθωτες ζημιές
-Στην ίδια κατάσταση που σας παραδόθηκε.
Ο χρήστης είναι ο κύριος υπεύθυνος για τυχόν καταστροφές – απώλειες των προϊόντων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει την νομική υποχρέωση να κάνει μία συνετή χρήση των προϊόντων, ενώ είναι στην κατοχή του.
Εάν αποτύχει αυτή η υποχρέωση, έχουμε το δικαίωμα δράσης εναντίον σας για αποζημίωση (βλ. Κυρώσεις)
Σε περίπτωση που φτάσει το προϊόν στο χώρο σας, το δοκιμάσετε, δεν σας ταιριάζει στο μέγεθος και θέλετε να το επιστρέψετε, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο τηλέφωνο 2121050975 για να σας δωθούν οδηγίες.
Tο επιστρέφετε την ίδια μέρα. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το ποσό της ενοικίασης, εντός 5 ημερών
 12) ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που δεν επιστραφεί το προϊόν την προκαθορισμένη ημερομηνία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Hook on Chic  άμεσα.
Στην περίπτωση αυτή, είστε υπεύθυνος για την αποζημίωση των παρακάτω κυρώσεων:
-Κάθε μέρα που θα αργεί η επιστροφή, θα χρεώνεστε με 20€/ημέρα
-Με το πέρας 5 ημερών, από την προ-καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης, θα σας ζητηθεί να καταβάλλεται το πλήρες ποσό (τιμή λιανικής) του προϊόντος.
- Εάν τα προϊόντα δεν παραδοθούν στην προ-καθορισμένη ημερομηνία, το Hook on Chic  έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει τον λογαριασμό σας.
-Εάν το προϊόντα επιστραφούν με ανεπανόρθωτες ζημιές, θα πρέπει να καταβάλλεται το πλήρες ποσό λιανικής τιμής του προϊόντος.
-Σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής της συσκευασίας, όπως σας ζητηθεί εγγράφως, καταβάλλεται το ποσό των 25€
 
III.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 
Έχετε γνώση ότι το site HookonChic.com Και όλα τα περιεχόμενα του, όπως το λογισμικό, το λογότυπο ή σύμβολα, είναι ιδιοκτησία του Hook on Chic  με τις κατάλληλες άδειες.
Δέχεστε ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να τα σέβεστε και να προστατεύεται τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας.
Το Hook on Chic  Διαχειρίζεται τον σχεδιασμό, την διάταξη και όλες τις άλλες πληροφορίες της ιστοσελίδας. Το Hook on Chic  μπορεί οποιαδήποτε ώρα και στιγμή να ενημερώνει, να τροποποιήσει ή να διαγράψει, οποιοδήποτε  περιεχόμενο της σελίδας, υπηρεσίας, λειτουργία ή επιλογές.
Δεν έχετε δικαίωμα για τροποποίηση, αλλαγή, αντιγραφή, πώληση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της σελίδας, χωρίς την συγκατάθεση του Hook on Chic
Προστασία και πνευματική ιδιοκτησία διέπουν και το λογότυπο και για τις εικόνες ή φωτογραφίες των προϊόντων
Tα newsletter είναι πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος και προστατεύονται με τις οικείες διατάξεις.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε διατηρεί το δικαίωμα της μη εγγραφής κάποιου προσώπου ή της διαγραφής από της λίστες των παραληπτών
 
    ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Τα δεδομένα του χρήστη κρυπτογραφούμε με τη χρήση πρωτοκόλλου SSL. Τον πλέον ασφαλέστερο τρόπο
 
    ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
 
Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας, στέλνοντας email στο info@hookonchic.com H διαγραφεί του λογαριασμού δεν σας απαλλάσσει από τυχόν οφειλές προς το Hook on Chic
 
    Ευθύνη
 
Το Hook on Chic  δεν έχει την ευθύνη για:
-Τυχόν ανακρίβειες των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα
-Ζημιές που προκλήθηκαν από τους χρήστες ή από τρίτους
-Αποτυχία της αναμενόμενης επίδοσης των φορεμάτων για οποιονδήποτε λόγο
-Ανάκληση η ακύρωση των παραγγελιών από τους προμηθευτές
-Η παράβαση των νόμων και των κανονισμών από τον πελάτη
- Σε περίπτωση μεταφοράς σε άλλη σελίδα, δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο της
-Αστοχία οποιουδήποτε είδους απόδοσης που προκύπτει από τις καταστάσεις ανωτέρας βίας, όπως σε καταστάσεις που δεν μπορεί να ελεγχθεί (κάψιμο, εκρήξεις, φυσικές καταστροφές) όπως και άλλες ανεξέλεγκτες καταστάσεις που αποδίδονται στους κατασκευαστές, προμηθευτές και άλλους διανομείς
-Δυσκολία στο να ανταπεξέλθουν οι χρήστες στις υποχρεώσεις τους σε τυχόν αποζημιώσεις-κυρώσεις